NOWE PRZYŁĄCZE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

            Jednym z zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie jest rozbudowa sieci ciepłowniczej. Inwestycje przyłączeniowe realizowane są praktycznie przez cały rok w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych. Dzięki temu systematycznie zmniejsza się ilość emitowanych szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń z domowych palenisk i kotłowni węglowych.

          Rok 2019 zakończono kolejnym przyłączeniem. Ciepło systemowe podłączono do budynku przy ul. Traugutta 4. Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom podniesienie komfortu życia oraz wpłynie na jakość powietrza.

 DSC 0668

20200109 135115 20200109 135157  

Braniewo, dnia 25.11.2018r.

ZAPYTANIE O CENĘ

prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy

Prawo zamówień publicznych

ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul.Kościelna 4A

14-500 Braniewo

tel.: (55) 6441515; fax: (55) 6441525.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi monitoringu składowiska odpadów komunalnych przy ul.Stefczyka w Braniewie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013r. w sprawie składowisk odpadów w fazie eksploatacji (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz.523), oraz obowiązującym prawem.

Usługa sklasyfikowana jest wg Wspólnego Słownika Zamówień jako kod CPV nr 90313100-5 „usługi kontroli zanieczyszczeń.”

 

Więcej informacji w zakładce BIP: WYKONANIE USŁUGI MONITORINGU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL.STEFCZYKA W BRANIEWIE