W miesiącu sierpniu 2020 r., MPEC Sp. z o.o. zrealizowało kolejny etap rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej w Braniewie.

Wykonane inwestycje przyłączeniowe objęły swoim zakresem budynki:

Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 91 oraz Armii Krajowej 31 i 37.    

Rozbudowa sieci to kolejny krok w kierunku poprawy jakości powietrza w naszym mieście oraz podniesienia komfortu życia mieszkańców.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

 

 

 „GDY NA EMERYTURĘ PRZYJDZIE CZAS...”

W roku  2020   pożegnaliśmy  czwórkę zasłużonych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp z o.o.o w Braniewie.

Na zasłużoną  emeryturę odeszli  Pan Józef Soliwoda oraz Pan Józef Możeluk, którzy w naszej spółce przepracowali po 27 lat.

Prezes Zarządu Pani Jolanta Błażejewska wraz z pracownikami podziękowała im za wspólną pracę , poświęcenie i oddanie.

W   tym roku pożegnaliśmy także dwie Panie, które odeszły na zasłużony odpoczynek.

Panią Janinę  Schulz , która przepracowała w naszym Przedsiębiorstwie 21 lat oraz Panią Irenę Mościbrocką  po 29 latach pracy w Spółce .

Wręczając okolicznościowe podarunki i wiązanki kwiatów  Prezes dziękowała każdemu  z odchodzących za sumienną pracę , lojalność i zaangażowanie .

Panie i Panowie z wyraźnym wzruszeniem podziękowali za życzenia i wyrazy życzliwości oraz podzielili się wspomnieniami z okresu pracy zawodowej.

Raz jeszcze dziękujemy za pracę i życzymy zdrowia, optymizmu i realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności w tym nowym , niezwykle ważnym rozdziale życia .

 

                                                                                                                       Prezes ZarząduJolanta Błażejewska wraz z pracownikami

 

 

 

  3  1

4

 

Braniewo 21.08.2020r.


                                                                         

OGŁOSZENIE

            Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Braniewie informuje, że w dniu 24.08.2020r. nastąpi wstrzymanie dostawy energii na potrzeby ciepłej wody użytkowej do odbiorców w rejonie ul. Armii Krajowej - Żeromskiego w godzinach 8.00 do 17.00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy, a czas wstrzymania dostawy energii cieplnej ograniczymy do minimum.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                      Zarząd Spółki

ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

 

Dobiega końca rozpoczęta w maju inwestycja pt. ,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami ul. Mielczarskiego-Elbląska- Wojska Polskiego”. Jej realizacja przebiegała dwuetapowo i związana była z przekroczeniem drogi wojewódzkiej nr 504, km 39+725, na którym to odcinku zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie realizowany był przewiert sterowany z zastosowaniem kabla ciepłowniczego systemu Brugg Flexwell FHK 147/220. Całkowita długość wybudowanej sieci z przyłączami  L=2 x 530 m.

Zadanie ma na celu:

  • zwiększenie obszaru dostępności sieci ciepłowniczej,
  • podłączenie nowych odbiorców ciepła – Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Elbląskiej 22 i 24,
  • oraz zmianę sposobu zasilania budynków SM ZATOKA tj. Elbląska 18A, Elbląska 18B, Elbląska 20 – budynki zostały odłączone od węzła grupowego ,,Matejki” i wyposażone w węzły indywidualne dla każdego budynku.

Zrealizowane zadanie to dalszy rozwój ciepła systemowego w mieście Braniewo, podnoszącego komfort życia mieszkańców i zmniejszającego niską emisję do atmosfery.

            Od miesiąca sierpnia realizowane będą kolejne umowy przyłączeniowe zawarte z mieszkańcami obiektów położonych przy ul. Kościuszki, Żeromskiego, Armii Krajowej, Sikorskiego, Plac Grunwaldu.

12

Miejsce włączenia ul. Mielczarskiego 1 w trakcie prac i po odtworzeniu terenu

 

34

ul. Elbląska 20 w trakcie prac i po odtworzeniu terenu

 

56

Przyłącze do budynku Elbląska 18A w trakcie prac i po odtworzeniu terenu

WZNOWIENIE BRZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

        Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o .o. w Braniewie, informuje, że z dniem 1czerwca 2020r, wznawia bezpośrednią obsługę interesantów oraz możliwość dokonywania rozliczeń w kasie.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt oraz o  przestrzeganie reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk przy wejściu do Spółki).

Zachęcamy do korzystania  z platformy eBOK oraz uiszczenia płatności drogą elektroniczną.

                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                 Zarząd Spółki

                                                                                  Braniewo, dn. 26.05.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

         Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Braniewie informuje, że w dniu 27.05.2020 r. w godz. od 07.00 do 15.00 nastąpi wstrzymanie dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do odbiorców z 8 SOO grupy taryfowej (ul. Elbląska i ul. Mielczarskiego), zasilanych z kotłowni i węzła grupowego przy ulicy Stefczyka w Braniewie.

            Za powstałe utrudnienia przepraszamy, a czas wstrzymania dostawy energii cieplnej ograniczymy do minimum.

                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                         Zarząd Spółki

                                  

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że od dnia 04.05.2020 roku, biuro Spółki będzie czynne w godzinach 7.00-15.00